divendres, 20 d’abril de 2018

GUANYADORS CANGUR 2018

Si vols veure els noms dels premiats a les proves Cangur POLSA AQUÍ i cerca el paràgraf Guanyadors de les proves Cangur

Si vols consultar
ENUNCIATS I SOLUCIONS

divendres, 30 de març de 2018

SOLUCIONS 2018

Si t'interessa comparar els teus resultats amb els meus, aqui tens les solucions que jo he obtingut. En cap cas poden considerar-se solucions oficials del Cangur.

solucions Cangur 2018 (personals)

divendres, 16 de març de 2018

CANGUR 2018 Manacor

pensant---

diumenge, 11 de març de 2018

ESPRINTAM

NIVELL 4
¿Quin  és el residu de la divisió de 30+ 31 + 32+ 33 + 34+… 32010   entre 8?
A) 0   B) 1   C)  2   D) 4   E) 5

AJUDA I SOLUCIÓ

dissabte, 10 de març de 2018

ESPRINTAM

NIVELL 4
El valor de la suma de la següent sèrie d´infinits sumands és:

S = 1-1/2-1/4 + 1/8-1/16-1/32 + 1/64-1/128-1/256 + 1/512-1/1024-1/2048+…


A) 0 B) 2/7 C) 6/7 D) 9/32 E) 27/ 32 

AJUDA i SOLUCIÓ

ESPRINTAM

NIVELL 3

Maria va escriure alguns enters positius distints, cap d’ells major que 100, tals que el seu producte no era divisible per 18. Quants en va poder escriure com a màxim?


A) 5 B) 17 C) 68 D) 69 E) 90

ajuda i solució

divendres, 9 de març de 2018

ESPRINTAM

NIVELL 2
Si 8= 27 ,  quin és el valor de 4m   ?  

A)  3   B) 4   C) 9   D) 13,5   E) No existeix tal m

ajuda i solució