dijous, 18 d’abril de 2019

GUANYADORS PROVES CANGUR 2019

Si vols veure el llistat de guanyadors d'enguany clica
Guanyadors Proves Cangur 2019
També hi pots llegir les solucions oficials

ENHORABONA A TOTS

dijous, 11 d’abril de 2019

ELS MILLORS CANGURS DEL 19

(Nivell 3ESO)
Un tren està format per 18 vagons. Al tren hi ha en total 700 passatgers. En qualsevol bloc de cinc vagons adjacents hi ha 199 passatgers en total. Quants passatgers hi ha ,en total, als dos vagons del mig del tren?
A) 70  B) 77  C) 78  D) 96  E) 103

Ajuda i solució

dimecres, 10 d’abril de 2019

ELS MILLORS CANGURS DEL 19

(Nivell 4ESO)
Na Joana està jugant a bàsquet. Després d’una sèrie de 20 tirs, ha tingut un percentatge d’encerts del 55%. Després de 5 tirs més, el seu percentatge d’encert ha pujat fins al 56%. Quants dels seus darrers 5 tirs ha encertat?
A) 1  B) 2  C) 3  D) 4  E) 5


Ajuda i solució


dimarts, 9 d’abril de 2019

ELS MILLORS CANGURS DEL 19

(Nivell 2BATX)

Un camí DEFB amb DE perpendicular a EF i també  EF perpendicular a FB es troba a l’interior del quadrat ABCD, com es mostra a la figura. Si DE=5 , EF=1 i FB=2, quina és la longitud del costat del quadrat?

dilluns, 8 d’abril de 2019

ELS MILLORS CANGURS DEL 19

(Nivell 1BATX)
En la figura es pot veure un graf format per 16  vèrtexs i uns segments que connecten cada vèrtex amb uns altres tres. Una formiga parteix del vèrtex A per fer un seguit de moviments. Un moviment consisteix a anar d’un vèrtex a un vèrtex veí seguint el segment que els connecta. En quin dels vèrtexs P, Q, R, S i T hi pot estar la formiga després de fer 2019 moviments ?
  1. Només a P, R o S. No a Q ni a T
  2. Només a P, R, S o T. No a Q
  3. Només a Q
  4. Només a T
  5. És possible que sigui a qualsevol dels cinc vèrtexs P, Q, R, S o T

  6. Ajuda i solució

diumenge, 7 d’abril de 2019

ELS MILLORS CANGURS DEL 19

(Nivell 2BATX)
Un dipòsit en forma de prisma  rectangular està parcialment ple amb 120m3 d’aigua. La profunditat de l’aigua és o bé de 2m, o bé de 3m, o bé de 5m, depenent de quina cara del prisma està tocant a terra, com es mostra a la figura (que no és a escala). Quin és el volum del dipòsit?

A) 160m3  B) 180m3  C) 200m3  D) 220m3  E) 240m3  


Ajuda i solució

divendres, 5 d’abril de 2019

ELS MILLORS CANGURS DEL 19

(Nivell 1rBATX)
A l’interior del triangle ABC hem traçat els  segments CF, FE i ED, que el divideixen en quatre triangles d’igual àrea. Determineu el valor de la raó AF/DB. 

A) 1  B) 9/8  C) 8/7  D) 7/6  E) 6/5 
Ajuda i solució