dimarts, 15 de gener de 2019

UN MARSUPIAL FACTORIAL

LV OME Comunitat de Madrid 

Només un dels següents nombres és un quadrat perfecte. Quin?

ajuda i solució

dilluns, 14 de gener de 2019

UN MARSUPIAL GEOMÈTRIC I BÀSICEn el rectangle de la figura , de dimensions 4x3, hem traçat segments aprofitant vèrtexs i punts mitjans dels costats. Quina àrea té el quadrilàter ombrejat?

ajuda i solució

dissabte, 12 de gener de 2019

CLÀSSICS DEL 99

(Nivell 2 - 4ESO)

En un examen hi ha 30 qüestions. Per cada resposta correcta se sumen 7 punts i per cada equivocació o per cada qüestió que es deixi en blanc es resten 12 punts de la qualificació. La Sandra ha obtingut 77 punts. Quantes preguntes no ha encertat?    
A) entre 0 i 4
B) entre 5 i 8
C) entre 9 i 12
D) és impossible
E) és impossible saber-ho          

AJUDA I SOLUCIÓ

divendres, 11 de gener de 2019

CLÀSSICS DEL 99

(Nivell 2 - 4ESO)

El preu de l’entrada al teatre ha augmentat d’un 40%, però,en canvi,els ingressos només han augmentat d’un 26%. El nombre d’espectadors ha baixat d’un …

A) 10%  B) 14%  C) 20%  D) 38%  E) 50%

AJUDA I SOLUCIÓ

dimecres, 9 de gener de 2019

CLÀSSICS DEL 99

(Nivell 3 - 1rbatxillerat)
“Els 3 lloros blaus que tinc mengen 3 quilograms de gra en 3 dies, els 5 verds en mengen 5 quilos  en 5 dies i els 7 vermells  7 quilos  en 7 dies”. Quins dels lloros tenen més gana? 
A) els blaus  B) els verds  C) els vermells  D) tots igual  E) No es pot saber 
AJUDA I SOLUCIÓ

CLÀSSICS DEL 99

(Nivell 3 - 1rBatxillerat)
“Els 3 lloros blaus que tinc mengen 3 quilograms de gra en 3 dies, els 5 verds en mengen 5 quilos  en 5 dies i els 7 vermells  7 quilos  en 7 dies”. Quins dels lloros tenen més gana?
A) els blaus  B) els verds  C) els vermells  D) tots igual  E) No es pot saber 


ajuda i solució

diumenge, 6 de gener de 2019

CLÀSSICS DEL 99

(Nivell 4 - 2batxillerat) 

L’Anna diu: “He observat que l’edat de la meva filla és la meva edat amb les xifres invertides”.
Quina era l’edat de l’Anna quan va néixer la seva filla?

A)24  B)25  C)26  D)27  E)28
Ajuda i Solució