dilluns, 3 de gener de 2011

INSCRIPCIÓ CANGUR 2011

Completada la inscripció de participants, pel que fa al nostre centre
tenim:
27 alumnes inscrits per al nivell 1 (3rESO)
28 alumnes en el nivell 2 (4t ESO)
39 alumnes en el nivell 3 (1r BAT)
7 en el nivell 4 (2n BAT)

La major participació d'ençà del 1999, primera edició del concurs a les Illes