dimarts, 25 de novembre de 2014

dissabte, 15 de novembre de 2014

4 EXEMPLES de l'any 2014

NIVELL 1
Al conill Rabbit li agraden les pastanagues i les cols. En un dia es menja o bé 9 pastanagues, o bé 2 cols, o bé 1 col i 4 pastanagues, però hi ha dies que només menja herba. Durant els últims deu dies, en Rabbit s’ha menjat un total de 30 pastanagues i 9 cols. Quants d’aquests deu dies només ha menjat herba?
A) 0               B) 1               C) 2                D) 3               E) 4

NIVELL 2
La mitjana de dos nombres positius és el 70% d’un d’aquests nombres. En quin tant per cent la mitjana és més gran que l’altre nombre?
A) 75%           B) 70%           C) 30%            D) 25%           E) 20%

NIVELL 3
En l’equació  C x A x (N + G + U + R) = 33, cada lletra representa una xifra diferent (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9).De quantes maneres diferents es poden escollir el valor de les lletres?
A) 12            B) 24            C) 30             D) 48            E) 60

NIVELL 4
La funció    f: ZZ satisfà aquestes condicions:
f(4) = 6       i        x·f(x) = (x-3)·f(x+1)
Quin és el valor de  f(4)·f(7)·f(10)·.....·f(2011)·f(2014) ?
A) 2013        B) 2014        C) 2013·2014      D) 2013!        E) 2014!

dimecres, 12 de novembre de 2014

CANGUR 2015

S'han convocat les proves Cangur corresponents a l'any 2015.
És la 16na edició a les Illes Balears
  i tendran lloc dia 19 de Març

Coratge a tots els organitzadors i participants