divendres, 27 de febrer de 2015

Un de difícil

CANGUR 2010 -  NIVELL 4
Calculau el valor de l'expressió:
A) 22048  B) 24096  C) 32048  D) 34096  E) 32048 + 22048  
AJUDA I SOLUCIÓ
dissabte, 21 de febrer de 2015

Un problema de percentatges

CANGUR 2001 - NIVELL 4
5 PUNTS

En Pep ha fet bona pesca! .Ha donat els tres peixos més grans al seu moix , amb la qual cosa ha reduït el pes de la seva pesca un 35%.  Els tres peixos més petits els ha donat a la seva moixa, amb la qual cosa ha reduït el pes de la seva pesca en un altre 25% del total. La família es menja els peixos que queden per sopar. Quants peixos ha pescat en Pep?.
A) 8  B) 9  C) 10  D) 11 E) 12
AJUDA I SOLUCIÓ
  

divendres, 6 de febrer de 2015

IDEA FELIÇ

Nivell 4


El nombre  m = 999…..99  està format per 999 nous. Quina és la suma de les xifres de  m2 ?

A) 8982  B) 8991  C) 9000  D) 9009  E) 9018 
    
ajuda i solució


Nivell 3


Escrivim els números 1, 2 i 3 en tres punts d’una circumferència. A continuació, entre cada dos nombres hi escrivim la suma, i així ja tenim escrits els números 1,3,2,5,3 i 4 . Repetim aquest procediment quatre vegades més, i d’aquesta manera tenim escrits 96 nombres a la circumferència. Quina és la suma de tots aquests nombres?
A)    486  B) 2187  C) 1458  D) 4374  E) 998


ajuda i solució

 Nivell 2


Trobau el valor de  X-Y , si

X = 12 + 22 + 32 + ….. + 20052

Y =  1 · 3 + 2 · 4 + 3 · 5 + ….. + 2004 · 2006A) 2000  B) 2004  C) 2005  D) 2006  E) 0


ajuda i solució

Nivell 1


El diàmetre AB del cercle de la figura fa 10cm.  Quin és el perímetre del polígon acolorit , en el benentès que hem descompost el rectangle gran en petits rectangles iguals?
A) 8cm  B) 16cm  C) 20cm  D) 25cm  E) 30cm 

No facis càlculs. Observa.
ajuda i solució

dimarts, 3 de febrer de 2015

Prehistòria del CANGUR (abans de 1999)Un problema de Nivell 4 


Quantes parelles de nombres enters (a,b), amb a ≤ b, compleixen la relació a+b+ab=1997 ?
A) 4  B) 7  C) 8  D) 15  E) 16

Els nombres primers són els àtoms que constitueixen els naturals i enters.
Si vols ajuda...
CLICA

diumenge, 1 de febrer de 2015

Prehistòria del CANGUR (abans de 1999)Un exercici de NIVELL 3

Un hexàgon regular té el mateix perímetre que un triangle equilàter. Quina és la relació entre l’àrea de l’hexàgon i l’àrea del triangle? 
   A)   1  B) 4/3  C) 3/2  D) 3  E) 2

Si necessites ajuda...
CLICA