dijous, 30 de juliol de 2015

CANGUR VALÈNCIA 2015

Un problema del Nivell 4


Donats 5 nombres naturals, hi ha 10 possibilitats de sumar-los de dos en dos. Si els resultats de les 10 sumes  són 22, 48, 50, 55, 57, 83, 89, 91, 117 i 124, quin és el segon nombre més gran dels cinc?

A) 45   B) 50   C) 53   D) 49   E) 75 
ajuda i solució