divendres, 30 d’octubre de 2015

VALÈNCIA 2015 -nivell 1Andreu, Bernat,Susanna i Teresa tenen caramels. Teresa té més caramels que Susanna; els xics junts tenen tant caramels com les xiques juntes, i Andreu i Teresa junts tenen menys caramels que Bernat i Susanna junts. Quina de les afirmacions següents és certa?
A)  Susanna té tants caramels com Bernat
B)   Teresa té més caramels que Bernat
C)   Andreu té menys caramels que Susanna
D)  Susanna té tants caramels com Teresa
E)    Qui més caramels té és Teresa
AJUDA i SOLUCIÓ

dilluns, 26 d’octubre de 2015

Un altre de València nivell 4Si  x  i  y  són nombres enters positius que compleixen  x2 = 53 + y2 , quin dels valors següents pot ser  el producte   x · y ?

A)  54      B)  270       C)  343      D)  702     E)  Cap dels anteriors

Escrivim  la condició  d’aquesta altra manera    x2 – y2 = 53
T’ajuda gens, una diferència de quadrats?
AJUDA I  SOLUCIÓ

dimarts, 20 d’octubre de 2015

Cangur VALÈNCIA 2015 nivell 4Tenim una màquina transformadora que quan rep un nombre retorna,amb la mateixa probabilitat, el resultat de sumar-li 2, de sumar-li 3, de multiplicar-lo per 2 o de multiplicar-lo per 3. Introduïm el número 1 a la màquina i en surt a . Introduïm a a la màquina i en surt b. Introduïm b a la màquina i en surt c. Quina és la probabilitat que  c sigui un nombre parell ?

A)  21/32    B)  9/16     C)  11/16    D)  15/32   E) una altra probabilitat

Els diagrames d’arbre resolen fàcilment aquest tipus de problemes. Tanmateix convendrà imaginar un arbre amb menys branques que les suggerides per l’enunciat...
AJUDA I SOLUCIÓ

dissabte, 17 d’octubre de 2015

Cangur VALÈNCIA 2015 nivell 3Calculeu la xifra de les desenes del nombre
1!  + 2!  + 3!  + 4!  + 5!  + ...... + 2015!
A) 0       B) 1       C) 2       D) 3        E) 5
  

dilluns, 12 d’octubre de 2015

Cangur VALÈNCIA 2015 nivell 2Una mosca vola des de Borriana a Londres (passant per París) i això suposa una distància aproximada de 2500 km. La mosca comença amb una velocitat inicial de 1m/s , però és una mosca màgica i dobla la seva velocitat cada metre recorregut. Doneu una estimació del temps aproximat que tardarà la mosca a completar el viatge.

A) 2 anys     B) 2 mesos     C) 12 hores     D) 2 segons
E) La mosca no arribarà mai a Londres, ni tan sols a París
AJUDA I SOLUCIÓ

divendres, 9 d’octubre de 2015

Cangur VALÈNCIA 2015 nivell 1

Aquest any les proves del País Valencià foren diferents de les nostres.
Vet aquí un exemple de Nivell 1 i puntuació 5

A és el nombre 11111.....1111 format per 2015 xifres iguals a 1. Quina és la suma de les xifres del nombre que resulta de multiplicar A per 2015?
A) 16119     B) 16120     C) 16125     D) 16384     E) 2015·2015

Si vols un consell, prova amb un nombre de menys uns i multiplica'l per 2015.
Pots fer servir l'algoritme del producte que t'ensenyaren de petit
I si necessites ajuda...
ajuda i solució