divendres, 29 de gener de 2016

1999 nivell 3


Per a quants nombres enters n  el valor de la fracció

és un nombre enter i positiu?                          A) 1  B) 2  C) 3  D) 4  E) 5
AJUDA I SOLUCIÓ
dilluns, 25 de gener de 2016

Un altre del 99Els angles d'un triangle estan en la proporció 1:5:6. La longitud del costat més llarg és 6cm. Quina és, en cm, la longitud de l'altura corresponent a aquest costat?
A)  1   B)  1,5   C)  2   D)  2,5    E)  3
Potser farà falta una mica de trigonometria
AJUDA I SOLUCIÓ

dimecres, 20 de gener de 2016

Un de 1999

En una competició Cangur la Maria resol un problema de 3 punts en 2 minuts, un problema de 4 punts en 3 minuts i un de 5 punts en 5 minuts. Quina és la màxima puntuació que pot treure en 15 minuts?

A)15    B) 20    C) 21    D)22     E) 23


Quin tipus de problemes dóna més punts per unitat de temps?
AJUDA I SOLUCIÓ

dissabte, 16 de gener de 2016

Comptem

Aquest model està format per rajoles blanques i negres (25 rajoles en total) . 
La seva “amplada” és de 7 rajoles.
A l’Ajuntament de Mounàquer hi ha un disseny igual amb una “amplada” de  313 rajoles. Quantes rajoles el formen?
A) 4413   B) 44201   C) 48985   D) 97341   E) 8405

dimarts, 12 de gener de 2016

Més coses de 2016
Què val  N  ?
A) 402   B) 2016   C) 1   D)  403   E) 804
AJUDA I SOLUCIÓ

divendres, 8 de gener de 2016

Aprofitant que ha començat 2016

Busca la solució de l’equació

22016 + 41008 + 8672 + 16504   = 32x.


A) 400  B)  403’6   C)  402   D) 1500’25   E) No es pot fer sense calculadora
ajuda i solució

diumenge, 3 de gener de 2016

2000 - Nivell 4Una nau tripulada va arribar a un planeta llunyà i va enviar el missatge següent : Hi ha habitants en aquest planeta! N'hi ha que són vermells, d’altres blaus i d’altres verds. Tots tenen la mateixa alçada i tots tenen 2 mans. També tots tenen peus: n'hi ha que en tenen 2, d’altres 3, o bé 4, o fins i tot 5. El dia 16 de març de l’any 2000 hi haurà un partit de futbol entre els tripulants de la nau i un equip autòcton. Quin és el nombre mínim d’habitants del planeta que caldria seleccionar per poder assegurar que entre els seleccionats es podrà formar l’equip amb 11 habitants idèntics en els «aspectes físics» que s’han comentat?
A)  13     B)  120     C)  121     D)  144     E)  145

Quants grups (diferenciats per algun aspecte físic) podem distingir?
ajuda i solució