dijous, 25 de febrer de 2016

Proposta nivell 1-2Si la base d’un triangle augmenta el 10% i l’altura corresponent disminueix un 10%, el canvi de l’àrea és:
A)    creix un 1% 
B)     decreix un 0’5%  
C) no creix ni decreix
D) creix un 0’5%
E) decreix un 1%

divendres, 19 de febrer de 2016

Cangur 2015. Nivell4 (5punts)Quants polígons regulars tenen tots els angles d’un nombre enter de graus?
A)    17    B) 18    C) 22    D) 25     E) 60

AJUDA I SOLUCIÓ

dissabte, 13 de febrer de 2016

Un dels darrers - Nivell4 (4punts)La mitjana geomètrica d’un conjunt de n nombres positius es defineix com l’arrel enèsima del producte d’aquests nombres. Si la mitjana geomètrica d’un conjunt de tres nombres  és 3 i la mitjana geomètrica d’un altre conjunt de tres nombres és 12, quina serà la mitjana geomètrica dels sis nombres tots junts?
A) 4   B) 6   C)15/2    D)15/6   E) 36
ajuda i solució

dilluns, 8 de febrer de 2016

Una proposta més difícil (nivell 3)Quatre tasses,grans a bastament, contenen el mateix volum de líquid. La primera conté només cafè i les altres tres tenen llet tota sola. Abocam la quarta part del contengut de la primera tassa a la segona. Remenam fins que la mescla de la segona sigui homogènia i a continuació abocam la quarta part d’aquesta mescla a la tercera tassa. Tornam a remenar i repetim l’operació vessant la quarta part de la mescla a la quarta tassa. Quina és la raó entre el volum de cafè i el volum de llet a la darrera tassa?
A) 1:84   B) 1:256   C) 1: 64   D) 1:4   E) 1: 56

ajuda i solució

dimecres, 3 de febrer de 2016

Una proposta molt senzilla (nivell 2)


A la figura adjunta O és el centre de la circumferència, EC=ED  i  l’angle AOB és recte. Si el quocient entre l’àrea del triangle CED i la del triangle AOB és k. Què val k ?
A) 3/2  B) 1’2  C) 4/3  D) 2  E) 2’5
AJUDA I SOLUCIÓ