dimecres, 26 d’octubre de 2016

Preparació 2017 – exemple 3 nivell 2BATXUna capsa conté fitxes de colors vermell, blau o groc. El nombre de fitxes blaves és, com a mínim,la meitat del nombre de fitxes grogues, i, com a màxim, un terç del nombre de fitxes vermelles. El total de grogues o blaves és,pel cap baix, 55. El nombre mínim de fitxes vermelles és:
A) 24    B) 33    C) 45    D) 54    E) 57
ajuda/solució

divendres, 21 d’octubre de 2016

Preparació 2017 – exemple 3 nivell 1BATXSi log2(log3(log4x) = log3(log4(log2y) = log4(log2(log3z) = 0
Aleshores la suma  x + y + z és igual a:
A) 50   B) 58   C) 89   D) 111   E) 1296
AJUDA/SOLUCIÓ

dimarts, 18 d’octubre de 2016

Preparació 2017 – exemple 3 nivell 3ESO
A la figura adjunta PQ és una diagonal del cub. Si la llargada de PQ és a , l’àrea total del cub és:

A)    2a2  B) 2√2a2  C) 2√3a2  D) 3√3a2  E) 6a2

AJUDA/SOLUCIÓ

dijous, 13 d’octubre de 2016

Preparació 2017 – exemple 3 nivell 4ESO

Tal com es veu a la figura, construïm tres semicercles amb diàmetres AB , AC i CB, tangents entre sí. Si CD és perpendicular a AB, la raó entre l’àrea acolorida i el cercle de radi CD és:
A) 1:2    B) 1:3    C) 3:7   D) 1:4    E) 2:6
AJUDA/SOLUCIÓ


diumenge, 9 d’octubre de 2016

Preparació 2017 – exemple 2 nivell 4ESOTres amics, A,B i C juguen .
A perd i dóna a B tants euros com té B sobre la taula i amb C fa el mateix: li dóna tants euros com té .
El segon joc el perd B i ha de doblar les quantitats que tenen A i C sobre la taula, com abans havia fet el perdedor A.
Després perd C i fa el mateix que ja havien hagut de fer els companys.
Arribats aquí, tots tres tenen 16€ sobre la taula. Quants en tenia A en començar a jugar?

A) 24   B) 26   C) 28   D) 30   E) 32

AJUDA/SOLUCIÖ

dijous, 6 d’octubre de 2016

Preparació 2017 – exemple 2 nivell 1BATXLes solucions de 64x3 – 144x2 + 92x – 15 = 0 estan en progressió aritmètica. La diferència entre la major i la menor és:
A)    2  B) 1  C) 1/2  D) 3/8  E) 1/4