divendres, 30 de desembre de 2016

Preparació 2017 – Cangur 2004 nivell 1BATX (4 punts)Un qüestionari té 20 preguntes, i es donen 7 punts per cada resposta correcta, es treuen 2 punts per cada resposta incorrecta i 0 punts per cada resposta en blanc. L’Andreu ha obtingut 87 punts. Quantes preguntes ha deixat en blanc?
A) 2    B) 3    C) 4    D) 5    E) 6
ajuda i solució

dimecres, 28 de desembre de 2016

Preparació 2017– Cangur 2004 Nivell 4ESO (5 punts)


Seguint les instruccions de sota, 
quina serà la diferència  x – y ?

 A) -2   B) 2   C) 998   D) 1998   E) (-2)1999 
ajuda i solució

divendres, 23 de desembre de 2016

Preparació 2017 – Cangur 2004 nivell 3ESO (5 punts)En l’engraellat de la figura següent hi ha 11 caselles. En la primera hi escrivim un 7 i en la novena un 6. 

Volem omplir la resta de les caselles escrivint un nombre natural en cada una amb la condició que la suma de tres caselles consecutives sigui sempre 21. Quin nombre haurem d’escriure a la segona casella?
A) 6    B) 7    C) 8    D) 10    E) 21
AJUDA/SOLUCIÓ


dimarts, 20 de desembre de 2016

Preparació 2017 – Cangur 2003 nivell 2BATX (5 punts)Dibuixem un triangle equilàter i el cercle circumscrit a aquest triangle. Després circumscrivim un quadrat a aquell cercle i tot seguit dibuixem un cercle circumscrit al quadrat. Fem el mateix amb un pentàgon i anem repetint la construcció (nous cercles i nous polígons regulars) fins que arribem a dibuixar un polígon de 16 costats. Quantes regions disjuntes hi ha a l’interior d’aquest polígon?
      A)    232  B) 240  C) 248  D) 264  E) 272

AJUDA I SOLUCIÓ

dissabte, 17 de desembre de 2016

Preparació 2017 – Cangur 2003 nivell 1BATX (5 punts)


La figura mostra quatre semicercles de radi 1cm.
Els centres dels semicercles són els punts mitjans dels costats d’un quadrat.
Quina és la mesura en cm del radi del petit cercle central, tangent als quatre semicercles?
  A)  2 -1       B) (π/2)-1  
        C) √3 -1   
D) 5 -2         E) 7 -2  

ajuda i solució

dimecres, 14 de desembre de 2016

Preparació 2017 – Cangur 2003 Nivell 4ESO (5 punts)En la suma indicada, les lletres K i L representen dues xifres diferents. Com pots veure, el resultat és un nombre de tres xifres i et diuen que és el més gran possible en aquesta solució. Quina de les opcions de resposta indica el resultat de la suma?

A) KKL   B) KLM   C) LLM   D) LLK   E) MML
ajuda/solució

diumenge, 11 de desembre de 2016

Preparació 2017 - Cangur 2003 nivell 3ESO (5 punts)

Tens sis llistons de longituds 1cm , 2cm , 3cm , 2001cm , 2002cm i 2003cm i en vols escollir tres per tal de formar un triangle amb els que has triat. Quantes maneres diferents tens per fer la tria del conjunt dels tres llistons?
A) 1  B) 3  C) 5  D) 6  E) 20
ajuda i solució

dijous, 8 de desembre de 2016

Preparació 2017 – Cangur 2002 nivell 2BATX (5 punts)La circumferència de la figura té radi 1 i el centre en el punt O. Si l’àrea de la regió A és π/4 – 1/2  i  l’àrea de la regió B és 5π/12 – 1/4 , llavors l’àrea de la regió C és:

A)   π/4   B)   π/3    C) 2π/3    D) π/6    E) 5π/12
ajuda i solució


dilluns, 5 de desembre de 2016

Preparació 2017 – Cangur 2002 nivell 1BATX (5 punts)Quin és el valor de la suma:

2·22+3·23+4·24+5·25+6·26+7·27+8·28+9·29+10·210 ?


A) 9·211   B) 10·211   C) 11·210   A) 11·211   A) 10·212 

AJUDA I SOLUCIÓ

divendres, 2 de desembre de 2016

Preparació 2017 – Cangur 2002 Nivell 4ESO (4 punts)A l’hora de les postres, ha resultat que alguna de les quatre persones que eren a la taula (o el gat) s’havia menjat abans d’hora una part del pastís. El pare diu: “jo no he estat” ; la mare diu “Jo tampoc” ; la filla diu: “ha estat el meu germà”; el fill diu: “No!. Ha estat el pare” . Només tres han dit la veritat. Qui s’havia menjat el pastís?
A) El pare   B) La mare   C) La filla   D) El fill   E) El gat
AJUDA/SOLUCIÓ