dijous, 23 de juny de 2016

Proves 2016 Catalunya - Nivell 3ESOEn el dibuix hi ha uns quants triangles equilàters els costats dels quals són paral.lels. El costat del triangle groc que hi ha al centre mesura 2cm. Els tres triangles blaus tenen una mesura dels costats igual a 5cm. Quina és la longitud del costat del triangle més gran?


A) 17cm  B) 19cm  C) 21cm  D) 20cm  E) 18cm

ajuda i solució


dilluns, 20 de juny de 2016

Proves 2016 Catalunya - Nivell 4tESOTres segments tenen longituds 1, k i 2k. Aquests segments poden ser els tres costats d’un triangle si i només si:
A) 0 < k < 1   B) 0 < k < +   C) 1/3 < k < 1  
D) 1/3 < k < +   E) 1 < k < +   
dijous, 16 de juny de 2016

Proves 2016 Catalunya - Nivell 1BATXQuan un rectangle de dimensions 16x9 es talla com indica el diagrama, les peces poden formar un quadrat. Quin és el perímetre d’aquest quadrat?


 
A) 36   B) 40   C) 48   D) 60   E) les peces no poden formar un quadratdissabte, 11 de juny de 2016

Proves 2016 Catalunya - Nivell 2BATX La figura mostra un depòsit format per dos cilindres.
El superior té radi 20 cm i altura 60 cm , i l’inferior té radi  15 cm i altura 40 cm . Començam a omplir el depòsit amb aigua de manera contínua i uniforme. Al cap de  3 minuts el nivell de l’aigua arriba a una altura de 5 cm . Quant de temps tardarà a omplir-se totalment el depòsit?
A) 88 min  B) 76 min  C) 52 min  D) 48 min  E) 47 min
AJUDA I SOLUCIÓ

dilluns, 6 de juny de 2016

Proves 2016 Catalunya - Nivell 4tESOHem calculat la suma del nombre de vèrtexs, el nombre d’arestes i el nombre de cares d’una piràmide . Quin dels nombres següents pot ser el resultat obtingut?
A)  22    B)  21    C)  23    D)  24    E)  20

AJUDA I SOLUCIÓ