divendres, 29 de juliol de 2016

Proves 2016 Catalunya - Nivell 2BATX


Un joier fa dos tipus de medallons. Un té una placa quadrada d’or inserida en un semicercle, l’altre té també una placa quadrada d’or del mateix gruix inserida en un cercle del mateix radi. La placa d’or del semicercle pesa 2  grams. Quants grams pesa l’altra placa d’or?
A)  2 g  B) 3 g  C) 4 g  D) 5 g  E) 6 g

AJUDA I SOLUCIÓ

dimarts, 26 de juliol de 2016

Proves 2016 Catalunya - Nivell 2BATXQuantes solucions reals té l’equació 
 sin(2πx) = x/2016 ?

A)   2016  B) 4032  C) 4031  D) 8064  E) 8063

ajuda i solució

dimecres, 13 de juliol de 2016

Proves 2016 Catalunya - Nivell 2BATXQuant val el producte de tots els divisors positius de 2016?

A) 201615  B) 201616  C) 201617  D) 201618  D) 201619 

ajuda i solució

divendres, 8 de juliol de 2016

Proves 2016 Catalunya - Nivell 2BATXCalculeu quantes solucions (x,y) ,amb x i y nombres enters positius, té l’equació :
x! · 7! = (x+y)!

A) Dues  B) Una  C) Cap  D) Infinites  E) Més de dues, però en nombre finit
AJUDA I SOLUCIÓ

dilluns, 4 de juliol de 2016

Proves 2016 Catalunya - Nivell 2BATXSi anomenem a i b les solucions de l’equació   x2 – 3x + 1 = 0,
quin és el valor de   a3 + b3 ?
A) 12   B) 14   C) 16   D) 18   E) 24
ajuda i solució