dimarts, 14 de març de 2017

Preparació 2017 - Cangur 2011 nivell 1batx (5 punts)

Diem que un número de cinc xifres abcde és interessant si totes les seves xifres són diferents i, a més,  a = b + c + d + e. Quants nombres interessants hi ha?
A) 72  B) 144  C) 168  D) 216  E) 288

ajuda/solució