dimarts, 14 de març de 2017

Preparació 2017 - Cangur 2011 nivell 2BATX (4 punts)

Els germans Andreu i Bru contesten correctament les preguntes sobre la quantitat de membres que formen el seu club d’escacs. L’Andreu diu: «Tots els membres del nostre club, excepte cinc, són homes». En Bru diu: «En cada equip de sis membres hi ha, com a mínim, quatre dones». Quants membres té el club d’escacs?
A) 6   B) 7   C) 8   D) 12   E) 18

ajuda i solució